In gesprek over ouder worden, ernstige ziekte of naderend levenseinde

Geestelijke zorg

Moeilijke situatie?

Je staat er niet alleen voor

Praten over levensvragen onder professionele begeleiding

Ingrijpende gebeurtenissen in je leven zijn moeilijk. Je weet er geen raad mee. Allerlei vragen roept het op:

  • Waarom moet het zo lopen in mijn leven?
  • Waarom gaat het fout? Dit komt nooit meer goed!
  • Ik sta alleen en durf me niet meer aan een ander te laten zien.

Levensvragen

Levensvragen komen op als je leven niet meer zo vanzelfsprekend is. Wat nu? Opeens komt het levenseinde dichterbij. Of er is een verlies van een relatie. Of een pijnlijke wending in je leven.

Je voelt dat je tegen je grenzen oploopt.

  • Hoe krijg ik grip op mijn gedachten, op mijn leven?
  • Hoe vind ik mezelf terug, mijn gevoel van eigenwaarde?
  • Ik vecht, maar ik draai rondjes en kom niet verder.

Zit je hiermee? Zo gek is dat niet. Zo zitten we als mens in elkaar. Je kunt stuk zijn en aan het leven stuk gaan. Dat is niet om je voor te schamen.

Je praat er met iemand over, maar je denkt: wat helpt het...

Gun je zelf de tijd om er eens met een geestelijk verzorger over te praten. Mogelijk kan ik wat voor je betekenen. Ik ben geestelijk verzorger en kan jou helpen hoe jij met de levensvragen in jouw situatie kunt omgaan.

Kosteloos voor 50+

Wanneer je ouder bent dan 50 jaar zijn de eerste 5 gesprekken gratis!
Met ministerie van VWS subsidieert deze gesprekken via het Centrum Levensvragen in de Vallei.

Wat is geestelijke zorg?

Als geestelijk verzorger help ik bij indringende gebeurtenissen zoals ziekte, rouw, verlies, dood. Kijk eens op: www.geestelijkeverzorging.nl. Dat doe ik door middel van gesprekken, waarbij ik luister, vragen stel en tot nieuwe inzichten breng. Ik ben er voor iedereen, welke geloofsovertuiging je ook hebt. Bij mij is vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid verzekerd.

Als geestelijk verzorger ben ik bij het Centrum voor Levensvragen in de Vallei www.levensvragenindevallei.nl/ aangesloten, sta ik ingeschreven in het beroepsregister van geestelijk verzorgers (SKGV) en ben ik lid van de Vereniging van Geestelijk verzorgers (VGVZ). Ik werk in Ede en omstreken.

Voor iedereen van 50 jaar en ouder én voor mensen met een ongeneeslijke ziekte zijn geestelijk verzorgers beschikbaar. Verwijzing kan via de huisartsenpraktijk, maar je kunt ook zonder verwijzing bij terecht.

Daarbij ook dit: mijn hulp is kosteloos omdat deze gesprekken vergoed worden. De overheid ziet het belang van geestelijke zorg voor mensen thuis en geeft vanuit het ministerie van VWS subsidie. Via het Centrum Levensvragen in de Vallei wordt dit geregeld. Je hoeft mij als geestelijk verzorger dus niet te betalen, de gesprekken zijn gratis. Kijk op www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/geestelijke-verzorging-thuis-vergoed. Aarzel niet maar neem contact op. Dan weet u direct of wij een goede match zijn en ik u kan helpen met de vragen die bij u leven.

Geestelijke verzorger

Als je thuis woont kun je van mij begeleiding krijgen in geestelijke verzorging. ‘Geestelijke verzorging thuis’ is er voor iedereen die ondersteuning wil bij vragen over het leven. Of je nu wel of niet gelooft. In Ede en omgeving is een netwerk van geestelijk verzorgers en daartoe behoor ik ook. Ik ben een geestelijk verzorger die er voor jou wil zijn.

Waar je mij voor kunt inschakelen

Geestelijke zorg

Wanneer het leven niet eenvoudig is en je vragen rondom ziekte, dood, zingeving of levensbeschouwing hebt.

Woorddienstbegeleider / funerair spreker

Wanneer je wilt dat er op de begrafenis of crematie betekenisvolle woorden gesproken worden.

Advisering zorgprofessionals

Wanneer je hulp of advies wilt bij ethische dilemma's of bij de levensvragen van jouw patiënt

Levensmantel 1

Mijn missie

Iedereen heeft levensvragen. Ze komen vaak pas echt naar boven als het leven niet meer vanzelfsprekend is en er moeilijke dingen gebeuren. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Bijvoorbeeld bij het ouder worden of als je te maken krijgt met een ernstige ziekte of naderend overlijden. Ook bij heftige situaties zoals een plotseling verlies of afscheid.

Vroeger kon je met je verhaal naar een dominee of pastor, maar nu de kerken in rap tempo leeg lopen, ga je eerder naar je huisarts. Maar zoveel tijd heeft die niet en verwijst je soms door naar een andere hulpverlener: een psycholoog of maatschappelijk werker. Of ook naar een (onafhankelijk) geestelijk verzorger. Een geestelijk verzorger biedt zorg aan de binnenkant van je leven, de plek van je ziel, waar je de innerlijk onrust of pijn voelt.

Als geestelijk verzorger ben ik de Levensmantel gestart. Mijn hart ligt bij mensen die met hun levensvragen de weg naar de kerk niet meer weten te vinden, maar die het wel fijn vinden te praten met een professional die deze taal kent. Ik zet mijn persoonlijke ervaring voor jou in en help je op de manier die voor jou werkt. Heel persoonlijk en betrokken, ook opbeurend en motiverend, betrokken op het grote verhaal van God en mensen.

Scroll naar boven