In gesprek over ouder worden, ernstige ziekte of naderend levenseinde

Geestelijke zorg

Moeilijke situatie?

Je staat er niet alleen voor

Praten over levensvragen onder professionele begeleiding

Ingrijpende gebeurtenissen overkomen je in het leven. Je weet er vaak geen raad mee. Vragen spelen door je hoofd:

  • Waarom moest het zo lopen in mijn leven?
  • Waarom ging het fout? Dit komt nooit meer goed!
  • Ik sta alleen. Met wie kan ik nu weer een band opbouwen?

Levensvragen

Levensvragen komen meestal op als je leven even niet meer zo vanzelfsprekend is. Dit gebeurt soms zomaar. Maar vaak ook door een bijzondere of belastende gebeurtenis – dood, ziekte of beperking, ontslag en werkloosheid, relatievorming of scheiding, verlies of trauma.
Je kunt het gevoel hebben dat je tegen je grenzen oploopt. Je zoekt iemand om mee te praten, maar dat lukt niet goed.

  • Ik vecht, maar ik draai rondjes in mijn hoofd en kom niet verder.
  • Wat krijgen mijn verwarde gedachten houvast en wat biedt me rust?
  • Ik durf mezelf niet goed uit te spreken naar een ander, want snappen ze me wel?

Dat is niet om je voor te schamen. Wanneer je merkt dat praten met familie en vrienden niet verder helpt, wordt het tijd om iemand anders er bij te roepen. Die iemand kan ik voor je zijn.

Kosteloos voor 50+

Wanneer je ouder bent dan 50 jaar zijn de eerste 5 gesprekken gratis!
Met ministerie van VWS subsidieert deze gesprekken via het Centrum Levensvragen in de Vallei.

Wat is geestelijke zorg?

Als geestelijk verzorger help ik bij indringende gebeurtenissen zoals ziekte, rouw, verlies, dood. Kijk eens op: www.geestelijkeverzorging.nl. Dat doe ik door middel van gesprekken, waarbij ik luister, vragen stel en tot nieuwe inzichten breng. Ik ben er voor iedereen, welke geloofsovertuiging je ook hebt. Bij mij is vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid verzekerd.

Als geestelijk verzorger ben ik bij het Centrum voor Levensvragen in de Vallei www.levensvragenindevallei.nl/ aangesloten, sta ik ingeschreven in het beroepsregister van geestelijk verzorgers (SKGV) en ben ik lid van de Vereniging van Geestelijk verzorgers (VGVZ). Ik werk in Ede en omstreken.

Voor iedereen van 50 jaar en ouder én voor mensen met een ongeneeslijke ziekte zijn geestelijk verzorgers beschikbaar. Verwijzing kan via de huisartsenpraktijk, maar je kunt ook zonder verwijzing bij terecht.

Daarbij ook dit: mijn hulp is kosteloos omdat deze gesprekken vergoed worden. De overheid ziet het belang van geestelijke zorg voor mensen thuis en geeft vanuit het ministerie van VWS subsidie. Via het Centrum Levensvragen in de Vallei wordt dit geregeld. Je hoeft mij als geestelijk verzorger dus niet te betalen, de gesprekken zijn gratis. Kijk op www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/geestelijke-verzorging-thuis-vergoed. Aarzel niet maar neem contact op. Dan weet u direct of wij een goede match zijn en ik u kan helpen met de vragen die bij u leven.

Geestelijke verzorger

Als je thuis woont kun je van mij begeleiding krijgen in geestelijke zorging. ‘Geestelijke verzorging thuis’ is er voor iedereen die ondersteuning wil bij vragen over het leven. Of je nu wel of niet gelooft. In Ede en omgeving is een netwerk van geestelijk verzorgers en daartoe behoor ik ook. Ik ben een geestelijk verzorger die er voor jou wil zijn.

Waar je mij voor kunt inschakelen

Geestelijke zorg

Wanneer het leven niet eenvoudig is en je vragen rondom ziekte, dood, zingeving of levensbeschouwing hebt.

Woorddienstbegeleider / funerair spreker

Wanneer je wilt dat er op de begrafenis of crematie betekenisvolle woorden gesproken worden.

Advisering zorgprofessionals

Wanneer je hulp of advies wilt bij ethische dilemma's of bij de levensvragen van jouw patiënt

Levensmantel 1

Mijn missie

Iedereen heeft levensvragen. Ze komen vaak pas echt naar boven als het leven niet meer vanzelfsprekend is en er moeilijke dingen gebeuren. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Bijvoorbeeld bij het ouder worden of als je te maken krijgt met een ernstige ziekte of naderend overlijden. Ook bij heftige situaties zoals een plotseling verlies of afscheid.

Vroeger kon je met je verhaal naar een dominee of pastor, maar nu de kerken in rap tempo leeg lopen, ga je eerder naar je huisarts. Maar zoveel tijd heeft die niet en verwijst je soms door naar een andere hulpverlener: een psycholoog of maatschappelijk werker. Of ook naar een (onafhankelijk) geestelijk verzorger. Een geestelijk verzorger biedt zorg aan de binnenkant van je leven, de plek van je ziel, waar je de innerlijk onrust of pijn voelt.

Als geestelijk verzorger ben ik de Levensmantel gestart. Mijn hart ligt bij mensen die met hun levensvragen de weg naar de kerk niet meer weten te vinden, maar die het wel fijn vinden te praten met een professional die deze taal kent. Ik zet mijn persoonlijke ervaring voor jou in en help je op de manier die voor jou werkt. Heel persoonlijk en betrokken, ook opbeurend en motiverend, betrokken op het grote verhaal van God en mensen.

Scroll naar top