Als het einde dichterbij komt

Zullen we kennismaken?

Ik hoor graag je verhaal

Stervensbegeleiding: in de laatste fase van het leven

Hier zijn persoonlijke gesprekken van groot belang die zorg en aandacht geven aan wat je meemaakt en door moet maken als het einde voor persoonlijk nabij komt of wanneer het degene aangaat die nabij staan. Daarbij zijn rituelen voorafgaand, bij en volgend op het overlijden van groot belang. Ik heb daar veel ervaring mee.

Vormgeving van de uitvaart en afscheidsdienst

Wanneer je een dierbare verliest, luistert het nauw om op de uitvaart de juiste woorden te vinden en goed te spreken. Na het overlijden in de dagen voorafgaand aan de uitvaart luister ik zorgvuldig naar wat er tijdens de afscheidsdienst gezegd kan worden. Ik breng herinneringen en gevoelens van nabestaanden samen tot een passende en persoonlijke gedachtenis. Ik geef advies voor de keuze van muziek en de vormgeving van de bijeenkomst in kerk, aula of op welke plaats ook. Tijdens de afscheidsdienst ben ik uw spreker, 'woorddienstbegeleider' of 'ceremoniemeester'.

Hoe werkt het?

Als de uitvaartverzorger of -ondernemer langs komt, dan zal deze uw wensen en mogelijkheden bespreken. U kunt aangeven dat u iemand wenst die tijdens de uitvaart spreekt over wie uw overleden geliefde voor u en de uwen is geweest. De uitvaartverzorger (of u zelf) neemt contact met mij op om een afspraak te maken wanneer ik langs kom. Eén of enkele dagen voor de uitvaart ontvangt u per email mijn tekst, zodat u deze naar wens kunt aanpassen. Zo houdt u regie over wat ik zal vertellen.

Nazorg voor nabestaanden, hulp bij het dragen van rouw

Het dragen van verdriet over het gemis van een geliefde is zwaar en intensief. Ik help om een weg te gaan te midden van het moeras van emoties na het sterven en de uitvaart.

Zullen we kennismaken?

Ik hoor graag je verhaal

Scroll naar boven