Gesprekken over geestelijke verzorging

Hoe toegankelijk is geestelijke zorg?

Het ministerie van VWS heeft ook vanaf 2022 geld beschikbaar gesteld voor geestelijke zorg in de thuissituatie. Dit is de eerstelijnszorg waar iedereen die met zingevings- en levensvragen zit kan aankloppen. Zit u met vragen? Neem contact met mij op om in gesprek te gaan. De kosten worden vergoed voor mensen van 50 jaar en ouder, mensen in de palliatieve fase en hun naasten, maar ook voor kinderen in de palliatieve fase en naasten. Bel 06 51436841 of mail info@delevensmantel.nl en ik help u graag verder.

Geestelijke zorg nodig?

Neem gerust contact op

Scroll naar boven